Latest News

Tijger verdient zijn strepen met de jaren

Verhaal van Nivedita Yohana
Vertaling uit het Engels Heidi Muijen
Tijger – tekening Nour Kayali

Er was eens een oude bejaarde tijger die de leider van de jungle was. Hij stond niet alleen bekend om zijn fysieke kracht, maar ook om zijn innerlijke kracht en wijsheid. In tijden van onrust wist de tijger steeds problemen met wijsheid en kracht op te lossen in plaats van oorlog te voeren. Evenwel, omdat het voeren van oorlog onvermijdelijk was, had het koninkrijk het sterkste leger. Het koninkrijk bloeide op in vrede, harmonie en rijkdom.

Op een dag werd de tijger ― van een rustig moment genietend op een hoge berg ― plotseling aangesproken door een naburige clanleider,― een jonge egoïstische tijger.

Deze jonge vechtbroek daagde de oude tijger uit, zelfverzekerd als hij was dat de oude tijger zou verliezen. De oude tijger, die gevaar aanvoelde, behield tegenwoordigheid van geest. Met uiterste kalmte en zelfvertrouwen stond de oude tijger oog in oog met de jonge rivaal. In de wetenschap dat het ego kneedbaar is en breekbaar, bespeelde de oude tijger het opgeblazen ego van de jonge rivaal.

Oude tijger vroeg:

“O jongeling, heb je het sterkste leger dat honderden oorlogen heeft gewonnen?”

De jonge rivaal antwoordde:

“Ja, mijn leger heeft duizenden oorlogen gewonnen, niet slechts honderden.”

Oude tijger wees naar de uitgestrekte jungle:

“Kijk, deze rijkdom, de plantengroei en alle dieren die vreedzaam met elkaar leven. Ik heb dit allemaal bereikt door hard te werken en jarenlange toewijding. Alle dieren vereren mij en kijken in liefde en respect naar mij op. We werken als een gemeenschap samen en elk dier mag meespreken.”

De jonge tijger pochte, stralend van trots:

“Poeh! Alle dieren in mijn koninkrijk kijken mij in ontzag angstig aan en gehoorzamen mijn bevelen. Angst opwekken is het ware kenmerk van krachtig leiderschap!”

Oude tijger vervolgde:

“Denk je dat jouw macht tot de zon, maan en sterren reikt en dat je zelfs hen kunt overwinnen?”

Jonge tijger smaalde:

“Ik heb de jeugd aan mijn zijde: ik heb nog zoveel jaren voor me en kan meer bereiken dan jij in je hele leven hebt gedaan. Zelfs de zon, de maan, de sterren en het hele universum zouden moeten buigen voor de kracht die ik heb. Ik ben onoverwinnelijk en daarom ga je vermoorden en je rijkdom veroveren.”

Daarmee was de kous af voor jonge tijger en hij maakte zich klaar om de oude tijger te bespringen.

Oude tijger bleef onverstoorbaar en antwoordde:

“Oh! Mijn jeugdige dappere leider en onoverwinnelijk schepsel: ik zal je mijn koninkrijk aanbieden zonder strijd… als je over die rivier kunt zwemmen. En ik weet dat dit voor jou uiteraard een peulenschil zal zijn, gezien je jeugd, moed en kracht.”

Oude tijger wees naar een rivier, bekend om zijn sterke stroming. Niemand was ooit levend uit die rivier gekomen.

De jonge arrogante tijger, bevangen door trots, stemde er onmiddellijk mee in: het leek hem goed een frisse duik in de rivier te nemen en naar de overkant te zwemmen. Daar sprong de rivaal met een sprong het water in, zonder geduldig de situatie in te schatten, in besef van de wijsheid:

“Wees voorzichtig tijdens het betreden van de onbekende wateren”.

De jonge tijger werd in een oogwenk weggevaagd door de stroming.

Moraal: moed betekent niet noodzakelijk alleen fysieke kracht, maar ook je gezond verstand gebruiken ― wijs en zelfverzekerd handelen.
Scroll naar boven