Latest News

Doel, missie en visie QFWF

De Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel.

Daarmee wil de QFWF bijdragen aan een cultuur van openheid, inclusie en culturele diversiteit ― met inter-esse ofwel ’tussen-zijn’ als basis voor levenskunst ― door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische inter-culturele wortels en wijsheidstradities.

De QFWF is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een culturele ANBI status. 
De missie en visie van de QFWF is gevisualiseerd in het Rad van interculturele levenskunst

Drie quests van de QFWF

Teneinde de missie te realiseren geeft de QFWF haar doelstellingen als drie Quests vorm.
Met haar drie Quests for wisdom brengt de QFWF het Rad van interculturele levenskunst in beweging:

  • Quest 1 — het Wijsheidsweb verzamelt en ontsluit wijsheden uit alle windstreken als een digitaal spinnenweb en platform voor uitwisseling.
  • Quest 2 — een Gulden snede ontwikkelt wijsheden uit alle windstreken tot educatief materiaal, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  • Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse QFWF-Ontmoetingsdag, van workshops en masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

Animal wisdom programma

Het interculturele storytelling programma Animal Wisdom maakt deel uit van Pijler 2, de Gulden Snede Digitaal, van Quest 2.

De diensten en producten die op deze website worden aangeboden dragen bij aan inclusie en culturele diversiteit voor het leven in de kosmopolis; met kunstzinnig materiaal, e-books, lesmateriaal gericht op burgerschapsvorming (global citizenship), animatie-, game- en spelvormen.

2021-09
Scroll naar boven