Latest News

Aanbod

Het educatieve programma rond dieren-wijsheid beoogt verschillende generaties aan te spreken!
Alpaca ― tekening Chrisje Ronde

Daarvoor zijn Animal Wisdom workshops, lesmodulen, e-books, kunstzinnige expressies, animaties, game- en spelvormen in ontwikkeling.

Deze worden op deze site in de Dieren Wijsheid Winkel aangeboden.

Dit zeer diverse materiaal ― gericht op interculturele educatie ― heeft tot doel bij te dragen aan inclusie, culturele diversiteit en burgerschapsvorming voor het leven in de kosmopolis.

Kosteloos basismateriaal

Het basismateriaal ― dierenwijsheden en smaakmakers van Animal Wisdom ― stelt de QFWF op deze site kosteloos ter beschikking.
Dat kan dankzij de belangeloze inzet van vele handen, harten, hoofden en ogen van een groeiende kring participanten en vrijwilligers rond de QFWF.

Een interculturele les over Dieren Wijsheid is kosteloos te downloaden via de shop

Aanschaf van verdiepend educatief materiaal

De financiële opbrengst van het verdiepende educatieve materiaal ― dat na een donatie aan de QFWF te downloaden is (zoals e-books en lesmodulen) ― komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van het Animal Wisdom programma en de andere activiteiten van de QFWF.

Animal Wisdom Collection e-books

Deze bevatten dierenverhalen en informatie over hun herkomst uit (inter)culturele storytelling tradities.
Het betreft Nederlandstalige, Engelstalige en/of anderstalige uitgaven.

Dieren Wijsheid ― uit Noord, Zuid, Oost en West

NL, 2022, ISBN: 978 94 921 27099
201 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

en

Wisdom of Animals ― from North, South, East and West

EN, 2022, ISBN: 978 94 921 27105
177 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

Dit e-book licht het QFWF storytelling programma toe.
Het ontsluit de filosofie achter het Interculturele Rad van Dierenwijsheid.

Dit e-book bevat 20 dierenverhalen uit vier culturen: Slang, Zalm, Raaf, Leeuw en andere (fabel)dieren worden steeds vanuit uit Noord, Zuid, Oost, West belicht.
Bij alle verhalen geven beelden in karakteristieke handschriften van beeldend kunstenaars ― Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Louis Van Marissing, Nour Kayali, Robin Stemerding en Veronica HuisintVeld― expressie aan de wijsheid die deze dieren belichamen. Net als de foto’s van Adri de Groot, Gea Smit, Heidi Muijen, Johann Gomes, Joke Koppius, Laurens Gomes, Maike Stegeman, Marie-Claire Marx, Miny Verberne en Moniek Steggerda.

Door de aansprekende verhalen en kunstzinnige vormen voedt deze dierenwijsheid uit alle windstreken de ziel zeer direct ― ook zonder de symboliek te hoeven ontcijferen ― en daarnaast bieden reflecties van dr. Heidi Muijen bij alle verhalen voer ter bespiegeling hoe mensen als vreemde vogels, slimme vossen en moedige leeuwen ‘wereldburgerschap’ kunnen ontwikkelen.

Dit boek is verkrijgbaar in een Nederlandse versie en in een door Greg Suffanti vertaalde Engelse versie.


Buddha as an Animal ― as Originally Told in the Jatakamala by Arya Shura

EN, 2022, ISBN: 978 94 921 27 075
61 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

Het derde e-book Buddha as an Animal, as Originally Told in the Jatakamala by Arya Shura, bevat door Greg Suffanti hervertelde verhalen. Diverse verhalen zijn in dichtvorm en één is als rapversie te horen!
Bezongen wordt hoe de Bodhisattva, herboren als Dhritarashtra, koning van de ganzen, de wonderbaarlijke Dharma verspreidde….

Lees hoe ook een specht, konijn, buffel, olifant en andere wijze dieren uit het oosten boeddhistische deugden belichamen!
Bovendien heeft Greg de verhalen geïllustreerd met aquarellen.
Het betreft hier alle verhalen uit de boeddhistische Jataka Vertellingen waarin Boeddha als een dier wordt voorgesteld.

Engelstalig.


Caught in the Cosmic Web — Ghanaian Folk Tales in the Twenty-First Century

EN, Akan/Twi, and Ewe, 2022, ISBN: 978 94 921 27 112
130 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

en

Gevangen in het Kosmische Web — Ghanese Volksverhalen in de 21e Eeuw

NL, Ewe en standard Akan/ Twi, 2023, ISBN: 978 94 921 27 129
circa 140 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

Ghanese verhalen over de spin Anansi en andere dieren. 20 Dierenverhalen direct uit de orale traditie voor het eerst op schrift gesteld door dr. Kofi Dorvlo… vind je in het 4e en 5e e-book! Met een inleiding door dr. Louise Müller. De Nederlandse editie is verrijkt met een inleiding en reflecties over de dieren wijsheid in de verhalen door dr. Heidi Muijen en mr. Johann Gomes. De vrolijke illustraties van Josee Tesser brengen de oude Ghanese verhalen tot leven voor hedendaagse lezers met haar verfrissende en artistieke interpretaties.

Als experts in de Afrikanistiek belichten Louise Müller en Kofi Dorvlo hoe de spin Anansi bij zijn ontmoetingen met andere dieren zowel zijn spitsvondigheid toont als kritiek uit op de hebzucht, domheid en arrogantie in de menselijke samenleving.

Twee drietalige e-books:

Engels, standaard Akan/Twi and Ewe — en
Nederlands, Ewe en standard Akan/ Twi!


Indian Stories in the Panchatantra Tradition

EN, 2022, ISBN: 978 94 921 271 36
circa 180 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

Het zesde e-book bevat 20 Indiase verhalen: hervertellingen door dr. Nivedita Yohana en Greg Suffanti van verhalen uit onder meer de Panchatantra — uit de oude hindoeïstische, Vedische traditie.
Daarnaast hebben Nivedita en Greg, geïnspireerd op deze oude verteltraditie, zelf een aantal verhalen verteld. Geniet van wijsheid, die in het (samen)leven van dieren is weerspiegeld, met lastige confrontaties tussen jakhals en tijger, de dienstbaarheid van de kameel, de arrogantie van de jonge tijger en kwinkslagen van de aap. Elke ‘moraal uit het verhaal’ is naar de actualiteit gehaald met oefeningen en reflecties op de deugden die de dieren vertegenwoordigen.

Samen belichten de auteurs de betekenis van deze verhalen en hun wortels in de Vedische traditie.
De tekeningen en olieverfschilderijen van Nour Kayali en de aquarellen van Greg verbeelden de mythische wijsheid van deze dierenverhalen.

Engelstalig.


Madagaskar, Land van Orale Cultuur, Lemuren en Kameleons

NL, 2023
circa 100 pagina’s, afmetingen 25*25 cm

Het waren Engelse en Noorse missionarissen die als eersten volksverhalen optekenden, voor Madagaskar in 1895 een Franse kolonie werd. In weinig gelijkaardige landen was er zo een enorme rijkdom aan orale traditie in al zijn vormen.

Dr. Marcel Reyners neemt ons in het 7e e-book mee in een serie Malagassische dierenverhalen. Zoals het verhaal over de genezing van de enige dochter van de koning dat een fascinerende uitleg geeft waarom de sprinkhaan als voedsel voor de Kameleon dient.

Geïllustreerd met dierenfoto’s en foto’s van borduurwerk door Malagassische vrouwen, en met originele illustraties van Mirelva Romano.

Nederlandstalig.

2023-03
Scroll naar boven