Latest News

Aanbod

Het educatieve programma rond dieren-wijsheid beoogt verschillende generaties aan te spreken!
Alpaca ― tekening Chrisje Ronde

Daarvoor zijn Animal Wisdom workshops, lesmodulen, e-books, kunstzinnige expressies, animaties, game- en spelvormen in ontwikkeling.

Deze worden op deze site in de Dieren Wijsheid Winkel aangeboden.

Dit zeer diverse materiaal ― gericht op interculturele educatie ― heeft tot doel bij te dragen aan inclusie, culturele diversiteit en burgerschapsvorming voor het leven in de kosmopolis.

Kosteloos basismateriaal

Het basismateriaal ― dierenwijsheden en smaakmakers van Animal Wisdom ― stelt de QFWF op deze site kosteloos ter beschikking.
Dat kan dankzij de belangeloze inzet van vele handen, harten, hoofden en ogen van een groeiende kring participanten en vrijwilligers rond de QFWF.

Aanschaf van verdiepend educatief materiaal

De financiële opbrengst van het verdiepende educatieve materiaal ― dat na een donatie aan de QFWF te downloaden is (zoals e-books en lesmodulen) ― komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van het Animal Wisdom programma en de andere activiteiten van de QFWF.

E-books

Deze bevatten dierenverhalen en informatie over hun herkomst uit (inter)culturele storytelling tradities

Het betreft Nederlandstalige, Engelstalige en/of anderstalige uitgaven.

Dieren Wijsheid uit Noord, Zuid, Oost, West

(NL, november, 2021)

en

Wisdom of Animals ― North, South, East, West

(EN, November, 2021)

Dit eerste e-book licht het QFWF storytelling programma toe.
Het ontsluit de filosofie achter het Rad van Dierenwijsheid / Wheel of Animal Wisdom.

Dit e-book bevat 20 dierenverhalen uit vier culturen: Slang, Zalm, Raaf, Leeuw en andere (fabel)dieren worden steeds vanuit uit Noord, Zuid, Oost, West belicht.
Bij alle verhalen geven beelden in karakteristieke handschriften van kunstenaars ― Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Louis Van Marissing, Nour Kayali, Robin Stemerding ― expressie aan de wijsheid die deze dieren belichamen.

Door de aansprekende verhalen en kunstzinnige vormen voedt deze dierenwijsheid uit alle windstreken de ziel zeer direct ― ook zonder de symboliek te hoeven ontcijferen ― en daarnaast bieden reflecties van dr. Heidi Muijen bij alle verhalen voer ter bespiegeling hoe mensen als vreemde vogels, slimme vossen en moedige leeuwen ‘wereldburgerschap’ kunnen ontwikkelen.

Dit boek is verkrijgbaar in een Nederlandse versie en in een door Greg Suffanti vertaalde Engelse versie

Buddha as an Animal

(EN, November, 2021)

Het derde e-book Buddha as an Animal, as Originally Told in the Jatakamala by Arya Shura, bevat door Greg Suffanti hervertelde verhalen. Diverse verhalen zijn in dichtvorm! Bovendien heeft Greg de verhalen geïllustreerd met aquarellen.
Het betreft hier alle verhalen uit de boeddhistische Jataka Vertellingen waarin Boeddha als een dier wordt voorgesteld.
Engelstalig.

Panchatantra and other tales

(EN, 2022, in progress)

Het vierde e-book bevat 18 Indiase verhalen: merendeels hervertellingen door Greg Suffanti en dr. Nivedita Yohana uit een oude Vedische traditie van vormende Panchatantra-verhalen.
Daarnaast heeft Nivedita, geïnspireerd op deze oude verteltraditie, zelf een aantal verhalen verteld, waarin wijsheid door het (samen)leven van dieren is weerspiegeld

Samen belichten de auteurs de betekenis van deze verhalen en hun wortels in de Vedische traditie.
De tekeningen en olieverfschilderijen van Nour Kayali en de aquarellen van Greg verbeelden de mythische wijsheid van deze dierenverhalen.
Engelstalig.

Madagaskar, land van orale cultuur lemuren en kameleons

(NL, 2022, in progress)

Het waren Engelse en Noorse missionarissen die als eersten volksverhalen optekenden, voor Madagaskar in 1895 een Franse kolonie werd. In weinig gelijkaardige landen was er zo een enorme rijkdom aan orale traditie in al zijn vormen. Dr. Marcel Reyners neemt ons mee in een serie Malagassische dierenverhalen. Geïllustreerd met foto’s van borduurwerk door Malagassische nonnen en met originele illustraties van Mirelva Romano.
Nederlandstalig.

Ghanaian Animal Tales in intercultural perspective

(EN, Akan, Ewe, 2022, in progress)

Ghanese verhalen over de spin Anansi en andere dieren. Direct uit de orale traditie voor het eerst op schrift gesteld door dr. Kofi Dorvlo…! Met een inleiding door dr. Louise Müller en illustraties van Josee Tesser.
In drie talen: Akan, Ewe en Engels.

Workshops en Masterclasses

Art Dialogues met de game Quest for Wisdom; workshop, masterclass

Koersbepaling door levenskunst

 • met de game Quest for Wisdom is een digitale spelvorm met het Rad van interculturele levenskunst:
 • In een workshop maakt men kennis met deze spelvorm als middel voor het ontwikkelen van interculturele levenskunst voor. Aan de hand van interculturele symbolen en verhalen uit wijsheidstradities in Oost, West, Noord, Zuid.
 • In een masterclass leert men deze spelvorm zelf professioneel te hanteren.
 • Duurt van 1 tot 3 dagdeel, geschikt voor individuen, groepen en teams.

Art Dialogues rond de speeltafel Mens ken je zelf; workshop, masterclass

Van drijfveer naar veerkracht

 • Rond de speeltafel Mens ken je zelf — het mythisch-filosofische bordspel met de zes spelronden met interculturele symbolen en perspectieven:
 • In een workshop maken deelnemers kennis met deze spelvorm als middel voor persoonlijke en professionele groei. Geschikt als een speelse kennismaking met filosofische levenskunst in intercultureel perspectief
 • In een masterclass leert men deze spelvorm zelf professioneel te hanteren.
 • Duurt van 1 tot 9 dagdeel, geschikt voor individuen, groepen en teams.

Art Dialogues rond de dialoogtafel Wat is de questie-Wat is de questie!; workshop, masterclass

Van verbeelding naar visie

 • Rond de ont-dekkende dialoogtafel Wat is de questie-Wat is de questie! — in vier dialoogronden met interculturele symbolen en perspectieven:
 • In een workshop maakt men kennis met deze dialoogvorm ten behoeve van het onderzoeken van persoonlijke, professionele en maatschappelijke kwesties door middel van een beeldendialoog naar denkbeelden en vragen achter de kwestie.
 • In een masterclass leert men deze dialoogvorm zelf professioneel te hanteren.
 • Duurt van 1 tot 4 dagdeel, geschikt voor groepen en teams.

Interculturele Communicatie, masterclass

Een contemplatief spel dat zowel uitdagend als leuk is

 • Aan de hand van Adinkra — intercultureel communicatiespel in 2 spelronden:
 • Een workshops biedt een oefening met een indirecte vorm van communicatie en kennismaking met traditionele Afrikaanse wijsheden — in het bijzonder de symbolen en spreekwoorden van de Akan in Ghana.
 • In een masterclass leert men deze spelvorm zelf professioneel te hanteren
 • Duurt van 1 tot 2 dagdeel, geschikt voor groepen en teams.

Informatie en inschrijving: adinkra@questforwisdom.org

Informatie en inschrijving: animal-wisdom@questforwisdom.org

Lesmodulen

Interculturele les voor Basisvorming

 • Dierenwijsheid voor Burgerschapsvorming en 21e-eeuwse vaardigheden
 • voor Basisvorming in lager onderwijs en in middelbaar onderwijs
 • voor MBO en HBO
 • Zie voor informatie.
2021-09
Scroll naar top