Latest News

Annelie van Steenbergen

studeerde Wijsbegeerte aan de UvA met als specialisatie Esthetica en cultuurfilosofie en met een minor in de Cultuur- en Godsdienstpsychologie. Als keuzevak volgde ze o.a. Niet-Westerse en vergelijkende Wijsbegeerte bij dr. Karel L. van der Leeuw. Haar eindscriptie behandelde de 20e-eeuwse debatten over mystiek en rationaliteit bij Spinoza.

The Rooster and the Stone

Translation into English Greg Suffanti After a fable from Aesop and De La Fontaine, vijfde boek, fabel XVIII[1] [1] Jean de La Fontaine (nagevolgd door J.J.L. ten Kate) – De fabelen van La Fontaine – Amsterdam, Gebroeders Binger, 1875? (1e druk). Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré. Annelie van Steenbergen, text and images. …

The Rooster and the Stone Read More »

Scroll to Top